Trygghet för dig och patienten

Vi ger dig bland annat:

  • Sveriges största medicinska kunskapsstöd för läkare och annan vårdpersonal.
  • Över 5000 unika översikter över symtom, diagnoser och behandlingar med bilder och animationer.
  • Evidensbaserad och kliniskt relevant kunskap.
  • Ett överskådligt medicinskt verktyg anpassat till en klinisk vardag som sparar massor av tid. På några sekunder hittar du den information du söker.
  • Oberoende information och helt utan reklam.
  • De senaste nationella riktlinjerna och rekommendationerna från bland annat SBU och Läkemedelsverket.
  • Patientinformationer som enkelt går att mejla eller skriva ut.

Verktyget bygger på det etablerade beslutsstödet NEL, Norsk elektronisk legehåndbok, och finns i dag också i Danmark och Tyskland.

Erfarna medicinska redaktörer uppdaterar kontinuerligt Medibas med relevant information. Över 200 sakkunniga borgar för god kvalitet och förankring i evidens och klinisk praxis.

Vill du veta mer om hur du kan använda Medibas i din verksamhet, kontakta regionansvariga Peter Widgren, 0702-484 114 och Kafai Wong, 0739-578 977.

Medibas växer!

Medibas välkomnar två nya medarbetare. ”Patientsäkerhet är jätteviktigt för mig och Medibas handlar om att ge vårdgivare rätt förutsättningar att erbjuda uppdaterad och säker vård till sina patienter”, säger Isabelle Cehlin, nytillträdd vd för Medibas. 

Ett sätt att utveckla vården - och göra den mer jämlik - är att ge alla samma möjlighet att snabbt uppdatera sin kunskap oavsett var man bor i landet. Detta är också ett syfte med Medibas som är skapat för att underlätta vårdens ofta pressade vardag. 

“Det ska bli roligt att vara med och utveckla svensk sjukvård genom ett nyskapande verktyg där fokus ligger på att utveckla och förmedla kunskap tillsammans med användarna”, säger Isabelle Cehlin, som var överläkare i geriatrik vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm när hon nyligen tackade ja till vd-jobbet på Medibas. Hon har tidigare även arbetat bland annat som affärsutvecklare inom mobila journallösningar samt som medicinsk redaktör.

Isabelle Cehlin får medhåll av Anna Nager som i juni tillträdde som Medibas nya chefredaktör.

”Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och skapa ett omfattande och evidensbaserat kunskapsstöd som är lätt att använda i den kliniska vardagen”, säger Anna Nager, specialist i allmänmedicin, medicine doktor och tidigare lektor i allmänmedicin vid Karolinska Institutet.

Anna Nager har varit verksam som allmänläkare i många år och efterträder medicinjournalisten Åsa Uhlin som, efter att ha varit med från starten av Medibas 2009, nu har tagit över som chefredaktör för Veckans Affärer.  

Så använder du Medibas

Lär dig Medibas på mindre än 5 minuter

Att använda Medibas är enkelt. Den här filmen visar de viktigaste funktionerna, så att du snabbt kan få ut det mesta av kunskapsstödet.