Välkommen!

Medibas målsättning är att vara ledande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, genom:

 • Ämnesmässig bredd
 • Hög vetenskaplig kvalitet
 • Aktualitet
 • Användarfokus
 • Obundenhet

"Rätt förutsättningar för en uppdaterad och säker vård"

”Patientsäkerhet är viktigt för mig och Medibas handlar om att ge vårdgivare rätt förutsättningar att erbjuda uppdaterad och säker vård till sina patienter”, säger Isabelle Cehlin (till vänster på bilden), som sedan i april är ny vd för Medibas. 

Ett sätt att utveckla vården, och göra den mer jämlik, är att ge alla samma möjlighet att snabbt uppdatera sin kunskap oavsett var man bor i landet. Detta är också ett syfte med Medibas som är skapat för att underlätta vårdens ofta tidspressade vardag. 

“Det ska bli roligt att vara med och utveckla svensk sjukvård genom ett nyskapande verktyg där fokus ligger på att utveckla och förmedla kunskap tillsammans med användarna”, säger Isabelle Cehlin, som var överläkare i geriatrik vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm när hon tackade ja till vd-jobbet på Medibas. Hon har tidigare även arbetat bland annat som affärsutvecklare inom mobila journallösningar samt som medicinsk redaktör.

Isabelle Cehlin får medhåll av Anna Nager (till höger på bilden) som i juni tillträdde som Medibas nya chefredaktör.

”Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och skapa ett omfattande och evidensbaserat kunskapsstöd som är lätt att använda i den kliniska vardagen”, säger Anna Nager, specialist i allmänmedicin, medicine doktor och tidigare lektor i allmänmedicin vid Karolinska institutet.

Anna Nager har varit verksam som allmänläkare i många år och efterträder medicinjournalisten Åsa Uhlin som, efter att ha varit med från starten av Medibas, nu har tagit över som chefredaktör för Veckans Affärer.  

Trygghet för dig och patienten

Vi ger dig bland annat:

 • Sveriges största medicinska kunskapsstöd för läkare och annan vårdpersonal.
 • Över 5000 unika översikter över symtom, diagnoser och behandlingar med bilder och animationer.
 • Evidensbaserad och kliniskt relevant kunskap.
 • Ett överskådligt medicinskt verktyg anpassat till en klinisk vardag som sparar massor av tid. På några sekunder hittar du den information du söker.
 • Oberoende information och helt utan reklam.
 • De senaste nationella riktlinjerna och rekommendationerna från bland annat SBU och Läkemedelsverket.
 • Patientinformationer som enkelt går att mejla eller skriva ut.

Verktyget bygger på det etablerade beslutsstödet NEL, Norsk elektronisk legehåndbok, och finns i dag också i Danmark och Tyskland.

Erfarna medicinska redaktörer uppdaterar kontinuerligt Medibas med relevant information. Över 200 sakkunniga borgar för god kvalitet och förankring i evidens och klinisk praxis.

Vill du veta mer om hur du kan använda Medibas i din verksamhet, kontakta regionansvariga Peter Widgren, 0702-484 114 och Kafai Wong, 0739-578 977.

Så använder du Medibas

Lär dig Medibas på mindre än 5 minuter

Att använda Medibas är enkelt. Den här filmen visar de viktigaste funktionerna, så att du snabbt kan få ut det mesta av kunskapsstödet.

Vetenskap

 • Bisköldkörtelsjuka verkar inte få rätt vård Många patienter med en överaktiv bisköldkörtel får aldrig en diagnos på sin sjukdom, enligt en ny svensk pilotstudie som presenteras vid årets kirurgvecka i Malmö.  Publicerad: 2016-08-24
 • P-piller kan påverka sexlusten NY VERSION. P-piller verkar kunna försämra vissa aspekter av kvinnans sexlust, enligt en ny randomiserad studie som publicerats i The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.  Publicerad: 2016-08-23
 • Näsvaccin effektivt mot influensa Vaccin som tas som nässpray mot influensa är lika effektivt för barn som den som ges i armen, enligt en ny randomiserad studie som publicerats i tidskriften Annals of Internal Medicine.  Publicerad: 2016-08-22
 • Gravida fick bättre glukoskontroll med automatiserat system Insulinpumpar med ett självstyrande system ger gravida med typ 1-diabetes en effektiv blodglukoskontroll, enligt en ny randomiserad studie i New England Journal of Medicine Publicerad: 2016-08-22
 • Varmare klimat verkar ge fler infektioner När klimatet blir varmare blir vissa giftiga och sjukdomsalstrande bakterier vanligare. Publicerad: 2016-08-22

Visa alla

Vetenskap

 • ATLS – tragedi vändes till internationell framgång I februari 1976 kraschlandade ett litet privatflygplan på ett majsfält i Nebraska i USA. Ombord fanns två föräldrar och fyra barn. Hustrun omkom direkt och tre av barnen skadades svårt, me­dan det fjärde barnet och pappan ådrog sig relativt lindriga skador. Efter en kall natt utomhus lyckades man tillkalla hjälp, och familjen fördes till ett litet närliggande sjukhus. Omhändertagandet där var... Publicerad: 2016-08-23
 • Gör forskning till arbete Med avstamp i min förra reflexion (Läkartidningen 15/2016) har jag funderat vidare på hur det kommer sig att så många läkare vill forska men att allt färre gör det. Jag vill påstå att den omtalade krisen för klinisk forskning framför allt är ett konceptuellt problem i hur vi ser på forskning som arbete. Forskning är sällan ett »jobb« som görs under former vi normalt förknippar med arbete.  För... Publicerad: 2016-08-23
 • Familjär medelhavsfeber – viktig sjukdom i en globaliserad värld Familjär medelhavsfeber tillhör gruppen autoinflammatoriska sjukdomar, vilka karakteriseras av ofta livslångt återkommande episoder av inflammation kopplade till feber i kombination med symtom såsom buksmärtor, trötthet, ledvärk och hudutslag. De autoinflammatoriska sjukdomarna är huvudsakligen medierade av celler och molekyler inom det medfödda immunsystemet med en mer eller mindre tydlig... Publicerad: 2016-08-22
 • Djup hjärnstimulering vid psykiska sjukdomar visar lovande resultat Depression är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna, med en prevalens på cirka 5 procent [1]. Denna sjukdom är förenad med minskad livskvalitet och ett ofta svårt socialt handikapp. Dödligheten på grund av självmord vid svår depression uppskattas till runt 14 procent [2]. Många patienter med depression erhåller god effekt av sedvanliga behandlingar i form av läkemedel, psykoterapi och/eller... Publicerad: 2016-08-19
 • Laparoskopisk kolorektal kirurgi inte längre en ful ankunge Arbetsgruppen för laparoskopisk kolorektal kirurgi i Sverige [1] bildades 2009 på uppdrag av Svensk förening för kolorektal kirurgi (SFKRK) för att befrämja ett välkontrollerat införande av laparoskopisk kolorektal kir­urgi i Sverige, bibehålla hög kvalitet samt för att bidra till en konstruktiv dialog mellan olika vårdgivare. Arbetsgruppen har tidigare rapporterat om utvecklingen i Sverige och... Publicerad: 2016-08-18

Visa alla