Välkommen till nya Medibas!

Från och med den 29 juni 2016 har vi ett nytt utseende på Medibas. Under ytan finns dock allt du är van vid. Om du har frågor eller feedback på vår nya sida så är du välkommen att höra av dig. Använd gärna vår feedbackfunktion i högerkolumnen.

Medibasredaktionen

 

Trygghet för dig och patienten

Vi ger dig bland annat:

 • Sveriges största medicinska kunskapsstöd för läkare och annan vårdpersonal.
 • Över 5000 unika översikter över symtom, diagnoser och behandlingar med bilder och animationer.
 • Evidensbaserad och kliniskt relevant kunskap.
 • Ett överskådligt medicinskt verktyg anpassat till en klinisk vardag som sparar massor av tid. På några sekunder hittar du den information du söker.
 • Oberoende information och helt utan reklam.
 • De senaste nationella riktlinjerna och rekommendationerna från bland annat SBU och Läkemedelsverket.
 • Patientinformationer som enkelt går att mejla eller skriva ut.

Verktyget bygger på det etablerade beslutsstödet NEL, Norsk elektronisk legehåndbok, och finns i dag också i Danmark och Tyskland.

Erfarna medicinska redaktörer uppdaterar kontinuerligt Medibas med relevant information. Över 200 sakkunniga borgar för god kvalitet och förankring i evidens och klinisk praxis.

Vill du veta mer om hur du kan använda Medibas i din verksamhet, kontakta regionansvariga Peter Widgren, 0702-484 114 och Kafai Wong, 0739-578 977.

Medibas växer!

Medibas välkomnar två nya medarbetare. ”Patientsäkerhet är jätteviktigt för mig och Medibas handlar om att ge vårdgivare rätt förutsättningar att erbjuda uppdaterad och säker vård till sina patienter”, säger Isabelle Cehlin, nytillträdd vd för Medibas. 

Ett sätt att utveckla vården - och göra den mer jämlik - är att ge alla samma möjlighet att snabbt uppdatera sin kunskap oavsett var man bor i landet. Detta är också ett syfte med Medibas som är skapat för att underlätta vårdens ofta pressade vardag. 

“Det ska bli roligt att vara med och utveckla svensk sjukvård genom ett nyskapande verktyg där fokus ligger på att utveckla och förmedla kunskap tillsammans med användarna”, säger Isabelle Cehlin, som var överläkare i geriatrik vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm när hon nyligen tackade ja till vd-jobbet på Medibas. Hon har tidigare även arbetat bland annat som affärsutvecklare inom mobila journallösningar samt som medicinsk redaktör.

Isabelle Cehlin får medhåll av Anna Nager som i juni tillträdde som Medibas nya chefredaktör.

”Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och skapa ett omfattande och evidensbaserat kunskapsstöd som är lätt att använda i den kliniska vardagen”, säger Anna Nager, specialist i allmänmedicin, medicine doktor och tidigare lektor i allmänmedicin vid Karolinska Institutet.

Anna Nager har varit verksam som allmänläkare i många år och efterträder medicinjournalisten Åsa Uhlin som, efter att ha varit med från starten av Medibas 2009, nu har tagit över som chefredaktör för Veckans Affärer.  

Så använder du Medibas

Lär dig Medibas på mindre än 5 minuter

Att använda Medibas är enkelt. Den här filmen visar de viktigaste funktionerna, så att du snabbt kan få ut det mesta av kunskapsstödet.

Vetenskap

 • Malariamyggor avskräcks av hönsdoft Nya forskningsrön från en svensk-etiopisk studie kan på sikt ge ett nytt vapen i kampen mot malariamyggor. Publicerad: 2016-07-22
 • Läkemedel mot spelberoende utreds Personer som är spelberoende kan kanske behandlas med läkemedel. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska i ett första steg gå igenom internationell forskning för att se om det finns tillräckligt stöd för att ordinera läkemedel till dem som tappat kontrollen över sitt spelande, skriver Dagens Nyheter. Publicerad: 2016-07-22
 • Ny atlas visar hjärnans okända vrår Forskare har tagit fram en detaljerad hjärnkarta som kan bli en ny standard inom hjärnforskningen. Publicerad: 2016-07-21
 • Slumpen visade ny cellodlingsmetod Forskare vid Uppsala universitet har hittat en metod som gör att stamceller kan odlas snabbare och i större skala. Publicerad: 2016-07-14
 • Skarp kritik mot Macchiariniartikel Skandalkirurgen Paolo Macchiarini får skarp kritik för en vetenskaplig artikel. Publicerad: 2016-07-13

Visa alla

Vetenskap

 • Rökare med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos Egenreferat. Endokrin terapi utgör en av de mest effektiva behandlingarna mot östogenreceptorpositiv bröstcancer, en klar majoritet av all bröstcancer. Tamoxifen och aromatashämmare, två typer av endokrin behandling, hämmar östrogeneffekten via olika mekanismer. Rökning kan också påverka östrogenets effekter i kroppen.  I en nyligen publicerad prospektiv kohortstudie kunde vi visa att rökare so... Publicerad: 2016-07-22
 • Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringen påverkar den globala folkhälsan via direkta effekter som ökad värme (särskilt i tropikerna), översvämningar och torka, och via indirekta effekter, framför allt på ekosystemen [1]. Detta leder till problem med vatten- och matförsörjning och ett förändrat sjukdomspanorama [1]. Sjukdomsbördan förväntas öka – särskilt i varma låginkomstländer [1, 2].  Det är välkänt att... Publicerad: 2016-07-22
 • 5 frågor till Björn Fagerberg

  Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan.

  Publicerad: 2016-07-22
 • Ny mer detaljerad hjärnkarta Hjärnans komplexitet tycks närmast ofantlig. I Nature presenteras en studie i vilken närmare 100 »nya« områden identifierats i hjärnan. Studien, som är den hittills mest detaljerade kartläggningen som gjorts av den mänskliga hjärnan, bygger på undersökningar av 210 friska individer. Forskarna har, med hjälp av bland annat funktionell magnetkamera, identifierat 180 områden i kortex i respektive... Publicerad: 2016-07-21
 • Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd Egenreferat. Bilkörning är avhängig intakta kognitiva funktioner såsom uppmärksamhet, visuospatial förmåga och minne, vilka alla kan vara nedsatta vid demens. Körlämpligheten måste därför alltid bedömas vid demens. Lagen säger att patienter med demens som inte uppfyller körkortskraven ska anmälas till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort. Det är dock tillåtet att läkaren i stället gör... Publicerad: 2016-07-20

Visa alla