Trygghet för dig och patienten

Vi ger dig bland annat:

  • Sveriges största medicinska kunskapsstöd för läkare och annan vårdpersonal.
  • Över 5000 unika översikter över symtom, diagnoser och behandlingar med bilder och animationer.
  • Evidensbaserad och kliniskt relevant kunskap.
  • Ett överskådligt medicinskt verktyg anpassat till en klinisk vardag som sparar massor av tid. På några sekunder hittar du den information du söker.
  • Oberoende information och helt utan reklam.
  • De senaste nationella riktlinjerna och rekommendationerna från bland annat SBU och Läkemedelsverket.
  • Patientinformationer som enkelt går att mejla eller skriva ut.

Verktyget bygger på det etablerade beslutsstödet NEL, Norsk elektronisk legehåndbok, och finns i dag också i Danmark och Tyskland.

Erfarna medicinska redaktörer uppdaterar kontinuerligt Medibas med relevant information. Över 200 sakkunniga borgar för god kvalitet och förankring i evidens och klinisk praxis.

Vill du veta mer om hur du kan använda Medibas i din verksamhet, kontakta regionansvariga Peter Widgren, 0702-484 114 och Kafai Wong, 0739-578 977.

Välkommen till Medibas – Sveriges bästa kunskapsstöd

 

Medibas är Sveriges främsta medicinska kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. Medibas stödjer dig i ett uppdaterat och säkert omhändertagande av patienten baserat på oberoende information och helt utan reklam. Medibas tillhandahåller evidensbaserad och kliniskt relevant kunskap genom över 5000 unika översikter över symtom, diagnoser och behandlingar. 

Så använder du Medibas

Lär dig Medibas på mindre än 5 minuter

Att använda Medibas är enkelt. Den här filmen visar de viktigaste funktionerna, så att du snabbt kan få ut det mesta av kunskapsstödet.